Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Galp dermanlar satylýar"


Däri-dermanlar
Türkmenistanda soňky ýyllarda ençeme keselhanadyr hasshanalar gurulýar we olar döwrüň talabyna laýyk gelýän medisina enjamlary bilen üpjün edilýär, diýlip türkmen metbugatynda wagtal-wagtal bellenilip geçilýär. Şeýle-de, medisina hyzmatlarynda öňe gidişlikleriň gazanylandygy aýdylýar.

Emma Türkmenistandan gelip gowuşýan soňky maglumatlarda ýurduň käbir döwlet dermanhanalarynda galp ýasalan dermanlaryň hem satylýandygy aýdylýar.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde göze ilen bu waka we onuň ilata ýetirýän täsirleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:40 0:00
Ýükle

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG