Sepleriň elýeterliligi

​O.Ataýewa: “Hasyl çykdajyny ödänok”


Ekin meýdanyndaky zenan.
Türkmenistanda ekin möwsümi başlandy. Täze hasylyň ugrundaky işler bilen bilelikde hasyldan boljak girdeýjileriň aladalary hem köpelýär. Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan kärendeçi Orazgül hususan-da tutumlaryň artmagynyň daýhanlara agram salýandygyny aýdýar.

Azatlyk Radiosynyň kärendeçi Orazgül Ataýewa bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG