Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 16.04.2014 ý.


Şu gün: Ukrainada ýaragly harbylar Orsýetiň baýdagyny galgadyp, ýurduň gündogarynda ýerleşýän Slowýansk şäherine bardylar; Pakistanyň Hyber Pahtunkwa welaýatynyň hökümeti 20 müň garyp çagany geýim we aýakgap bilen üpjün etmek boýunça proýekti amala aşyryp başlady we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG