Sepleriň elýeterliligi

Owgan saýlawlary we türkmenler


Helmand welaýatynda prezidentlige we ýerli geňeşlere saýlaw mahalynda
Owganystanda 5-nji aprelde geçen saýlawlarda bu ýurtda ýaşaýan etniki türkmenler öz aralarynda böleklere bölünip, dürli kandidatlara ses berdiler.

Prezidentlige kandidatlar saýlawa özleriniň seçen iki orunbasarlary bilen gatnaşdylar we diňe prezidentlige kandidatlaryň arasynda däl, eýsem olaryň geljekki orunbasarlarynyň arasynda hem etniki türkmenlerden hiç kim bolmady.

Azatlyk Radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň bu sanynda Owganystanda geçen saýlawlara bu ýurtdaky türkmenleriň nukdaýnazaryndan baha berilýär.

Söhbeti diňläp, pikirleriňizi aýtsaňyz, hoşal bolarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG