Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"2008-den bäri dokumentsiz ýaşaýarys"


Abadan şäherçesindäki ýaşaýyş jaýlaryň biri.
Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda 2002- 2008-nji ýyllar aralygynda Aşgabadyň eteklerindäki Herrikgala, Jülge, Ýalkym, Bagyr obalarynda, Arçabilde jaýlary ýykylanlara köp wagtlap jaý berilmändigi aýdylýar.

Şeýle raýatlar biri hem adynyň efirde tutulmazlygyny soran Abadan şäherçesiniň ýaşaýjysy. Ol özüniň resminamalarynyň düzedilip berilmeýändigi zerarly ýaşyna ýeten çagalaryna pasport hem alyp bilmeýändigini, şeýlelikde işe ýerleşmekde hem kynçylyklaryň bardygyny aýdýar.

Azatlyk Radiosynyň Abadan şäheriniň ýaşaýjysy bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:25 0:00
Ýükle
XS
SM
MD
LG