Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýandaklyagyzyň iki ýüzi

Ýandaklyagyz obasyna golaýlaşdygyňça bu obany ikä bölýän kontrast ýiti gözüňe ilýär. Bu obanyň esasy köçesiniň günbatarynda köne hem-de gündogaryndaky täze gurlan jaýlar ýerleşýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG