Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

"Jaýlarymyzy ýykmaň!"


Türkmenabat şäheriniň Berzeňňi kanal atlandyrylýan obasynyň ýaşaýjylary täze uly ýol proýekti sebäpli öz ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylmaly edilendigini aýdýarlar. Ýaşaýyş ýaýlaryna zeper ýetirmän ýol geçirmeklerini haýyş edip, bu obanyň ýaşaýjylary welaýat häkimligine-de ýüz tutupdyrlar, emma hiç hili oňyn netije bolmandyr. Berzeňňi kanal obasynyň ýaşaýjylary soňky umydy hökmünde Aztlyk Radiosyna ýüz tutandygyny aýdýarlar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG