Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Jaýy ýykylanyň gözi bilen...


Geçen ýyllarda paýtagt Aşgabadyň etegindäki Berzeňňi daçalyklaryndaky binalaryň, şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň hem ençemesi ýykyldy. Şol "kampaniýanyň" çäginde jaýy ýumrulan ildeşlerimiziň biri, şol wagtlar bolup geçen ýagdaýlary suratlandyrýan wideo ýazgyny ugratdy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG