Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

92 ýaşly weterana jaý berilmeýär


Aşgabat, Ikinji Jahan Urşunda wepat bolanlara dikilen ýadygärlik
Türkmenistan 9-njy maýda 1941-45-nji ýyllarda nemes faşistlerine garşy uruşda gazanylan Ýeňşiň 69 ýyllygyny baýram etdi.

Bu baýram mynasybetli uruş weteranlaryna sowgat-sylag edilendigi habar berilýär.

Emma 1922-nji ýylda doglan, 1941-45-nji ýyllaryň urşuna gatnaşan aşgabatly weteran, öňki žurnalist we terjimeçi Meretdurdy Temmimowyň ýaşaýyş jaý ýagdaýynyň gowulandyrylmagy baradaky haýyşy ýyldan-ýyla kanagatlandyrylman gelýär diýip, ýerli synçy Nurberdi Nurmmämedow Azatlyk radiosyna aýtdy.

Azatlyk Radiosynyň bu mesele bilen gyzyklanyp geçiren söhbetdeşligini diňläp, pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:13 0:00
Ýükle

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

XS
SM
MD
LG