Sepleriň elýeterliligi

Siriýaly türkmenler kömek isleýär


Siriýaly etnik türkmenleriň çagalary
Azatlyk Radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň bu gezekki sanynda siriýaly türkmenleriň wekilleri bilen söhbetdeşlik guruldy. Olar uruş barýan ýurtda iň goragsyz galan milli azlygyň özleridigini aýdyp, Türkmenistandan hem kömek berilmegini isleýärler.

Şeýle-de bu gepleşikde owganystanly türkmenleriň haly biznesi, olaryň Türkmenistana baryp-gelmek, wiza almak kynçylyklary barada söhbetdeşlik guraldy.

Söhbetdeşligi diňläp, öz pikirleriňizi ýazsaňyz, hoşal bolarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG