Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Zähmetkeş çagalar"

Şu gün çaga zähmetine garşy göreşmegiň halkara güni bellenilip geçilýär. Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda ýurtda çaga zähmetiniň gadagandygyna garamazdan, çagalaryň dürli işlerde zähmet çekýändigi aýdylýar. Azatlyk Radiosy bu gün mynasybetli Türkmenistanyň käbir künjeginde käbir çagalaryň dürli işlerde zähmet çekýändigini görkezýän fotosergi taýýarlady.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG