Sepleriň elýeterliligi

Tomusky kanikul döwründe Türkmenistanyň oba ýerlerinde çagalar nädip dynç alýarlar. Çagalaryň dynç alyşy üçin nähili mümkinçilikler döredilýär? Ýörite çäreler göz öňünde tutulýarmy? Habarçymyz Soltan Açylowa obalardaky ýagdaý bilen gyzyklanyp Ahal welaýatyndan özüni Sona diýip tanyşdyran 58 ýaşly pensioner zenan bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG