Sepleriň elýeterliligi

​A.Bugaýew: "Süýrenjeňlige salnan ýol"


Balkan welaýaty.
Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda gurluşygyna mundan 15 ýyl öň başlanan Balkan welaýaty bilen Aşgabat şäheriniň aralygyndaky garaýoluň heniz hem tamamlanmandygy aýdylýar.

Eýsem, munuň nähili sebäpleri bolup biler?

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Balkan welaýatyna ýygy-ýygydan sapar edýän aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG