Sepleriň elýeterliligi

N.Nurmämmedow: "Ýapyk ýollar hereketi çäklendirýär"


Aşgabadyň Arçabil şaýoly
Häzirki wagt Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Görogly köçesiniň Belinskiý köçesinden Margilan köçesine çenli, Andalyp köçesi bilen Ýunus Emre köçeleriniň kesişýän çatrygynyň, Atatürk köçesiniň Moskwa köçesi bilen kesişýän çatrygyndan günorta dowamynyň, Magtymguly köçesi bilen Baba Annanow köçesiniň kesişýän çatrygynyň ýapykdygy habar berilýär.

Maglumatlara görä, agzalan köçeleriň käbir bölekleri gurluşyk işleri sebäpli diýlip, eýýäm 1 ýyla golaý wagt bäri ýapyklygyna galýar.

Azatlyk Radiosy bu mesele mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG