Sepleriň elýeterliligi

“... Günde baýram, günde toý”


Türkmenistanda köpçülikleýin çärelere gatnaşýan adamlar.

Türkmen metbugaty Türkmenistanyň medeniýet pudagy tarapyndan şu ýylyň ilkinji alty aýynyň dowamynda 22 müň 500 çäräniň geçirilendigini habar berdi. Bu ýurtda her gün 120-den gowrak çäräniň geçirilendigini aňladýar.

Eýsem, bu gowy zatmy? Şeýle-de, muňa halkyň garaýşy nähili?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp, aşgabatly publisist ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG