Sepleriň elýeterliligi

"Ylmy gollanmalar ýetmezçilik edýär"


Türkmen kitaplary we žurnallar.

Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda ýurtda diňe edebi kitaplaryň däl, eýse, ylmy gollanmalaryň, ylmy işleriň hem ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Ýurtda hat-da, ekerançylyk, gurluşyk ugrundan hem ylmy, amaly gollanmalaryň ýokdugyny käbir alymlar belleýärler.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG