Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Lebapda ýekeje (döwlet) kitap dükany bar"


Lebaply kitapsöýeriň şahsy kitaphanasy

Lebaply diňleýjilerimiziň käbiri öz welaýatlarynda döwlet üpjünçiligindäki kitap dükanlarynyň juda azdygyny aýdýar.

Ýogsam bu welaýatda ýurduň bir million iki ýüz müňden gowrak ilatynyň ýaşaýandygy aýdylýar.

Şonuň bilen wagtda welaýatda ýaş adamlaryň, okamaly, öwrenmeli, ösmeli çagalaryň hem agdyklyk edýändigi aýdylýar.

Lebapdaky kitap dükanlarynyň anyk habaryny ol ýerdäki habarçymyz Osman Hallyýewden diňläň.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:30 0:00
Ýükle

XS
SM
MD
LG