Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda soňky ýyllar ylmy konferensiýalar, halkara derejesindäki bilermenleriň gatnaşmagyndaky maslahatlar köp geçirilýär.

Awgust aýynyň başynda şeýle konferensiýalaryň ýene biri geçirilip, onda ekologiýa meseleleri, ýerleriň arryklamagy barada hem gürrüň edilmekçi.

Şol bir wagtda Türkmenistanda ekerançylyk ýerleriniň şorlamagy uly mesele bolup galýar diýip, daýhanlar aýdýarlar.

Türkmenistandaky habarçymyz Soltan bu barada Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Akgala daýhan birleşiginden, özüni Baýhan diýip tanyşdyran kärendeçi bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG