Sepleriň elýeterliligi

“Türkmen diliniň” ägirtleri


“Türkmen diliniň” ägirtleri.

Kümüşaly Böriýew, Muhammet Geldiýew, Hojamyrat Baýlyýew, Pygam Azimow, Soltanşa Atanyýazow, Hydyr Derýaýow ýaly alymlar we dilşynaslar türkmen dilini öwrenmekde we ösdürmekde uly işler etdiler.

Emma Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda döwlet metbugatynda bu alymlaryň atlarynyň o diýen agzalmaýandygy aýdylýar.

Türkmen dilini öwrenmekde we ösdürmekde ägirt uly işler eden bu alymlar we olaryň häzirki döwür ýatlanyşy barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG