Sepleriň elýeterliligi

“Türkmen dili çäklendirilýär”


“Türkmen dili çäklendirilýär”.

Türkmenistanda türkmen diliniň döwlet dili durumyna eýe bolanyndan bäri 20 ýyldan gowrak wagt geçdi. Geçen bu ýyllaryň dowamynda türkmen diliniň resmi derejede we metbugatda ulanyşynyň belli bir aýratynlyklarynyň emele gelendigini käbir türkmenistanlylar aýdýarlar.

Eýsem, garaşsyzlyk ýyllarynda ýurtda türkmen dili nähili ösdi we nähili häsiýete eýe boldy?

Azatlyk Radiosy şu we beýleki soraglar bilen gyzyklanyp, aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG