Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 07.08.2014 ý.


Şu gün: Kiýewiň Garaşsyzlyk meýdançasynda durnuksyzlyk emele geldi; Türkmenistanyň gündogaryndaky Türkmenabat şäherinde awtobus ýetmezçiligi ýolagçylaryň ägirt uly nobatlarda durmagyna sebäp boldy we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG