Sepleriň elýeterliligi

Owganystan: Türkmen geňeşiniň başlygyna hüjüm edildi


Owgan söweşijileri.

Öten gije Owganystanyň milli Mejlisiniň öňki agzasy, owgan türkmenlerniň raýdaşlyk geňeşiniň başlygy Rozygeldi Oýçynyň üstüne Şordepe etrabynyň Hazara Tokaý atly obasynda ýaragly adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Bu hüjümde Oýçynyň özüne we janpenalaryna zyýan ýetmändir.

Häzirki wagt Owganystanda Türkmen Şorasynyň, ýagny türkmenleriň raýdaşlyk bileleşiginiň başlygy Rozygeldi Oýçy bilen Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myrady söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG