Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Nägilelige garamazdan sowadyjylar aýrylýar


23-nji awgustda Aşgabadyň “Parahat-7” mikroraýonyndaky ýaşaýyş jaýlaryň biriniň ýaşaýjylary protest geçirdiler. Onlarça adam jaýlaryndaky sowadyjy enjamlarynyň özlerinden birugsat aýrylmagyna garşy närazylygyny bildirdiler. Ýaşaýjylaryň nägileliginden soň, sebite polisiýanyň we raýat eşigindäki howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gelip, raýatlaryň nägileligine garamazdan split ulgamlaryny aýyryp başladylar.

XS
SM
MD
LG