Sepleriň elýeterliligi

Tomar: Suw duzlyrak bolsa-da içýäris


Suw krany, Aşgabat.

Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylary agyz suwuň ýetmezçiliginden kösenýändigini aýdýarlar. 52 ýaşly öý hojalykçy Tomaryň sözlerine görä, öýlerde suw günde sanlyja sagat akýar, olam şor suw. Daşoguzly zenan bilen söhbetdeşligi Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa geçirdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG