Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Söýünow: Türkmenistan serhedi hiç wagtda gorap bilmedi


Türkmen-owgan serhedi (arhiwden)

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň maslahatynda serhet güýçleriniň maddy-tehniki üpjünçiligini gowulandyrmak meselesine uns berildi.

Türkmenistanyň prezidenti ýurduň serhetçileriniň “hüşgärlik” bilen gulluk edýändigini belledi we serhet goşunlarynyň maddy-tehniki üpjünçiliginiň döwrebap bolmagyna döwlet tarapyndan aýratyn üns berilýändigini aýtdy.

Emma ýurduň Owganystan bilen serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýynyň maslahatda gozgalyp-gozgalmandygy resmi maglumatlarda agzalmady. Şol bir wagtda-da Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetdeş demirgazyk böleklerinde “Talybanyň” hüjümleriniň gün-günden güýçlenýändigi we bu ýerde ýaşaýan türkmenleriň hüjüm astynda galýandygy barada yzygiderli maglumat gowuşýar.

Azatlyk Radiosy türkmen-owgan serhediniň howpsuzlygyny üpjün etmek meselesiniň aýrtynlyklary bilen gyzyklanyp, öz döwründe sowet goşunlarynyň hatarynda Owganystanda gulluk eden türkmen parlamentiniň öňki deputaty Halmyrat Söýünow bilen söhbetdeşlik geçirdi.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:56 0:00
Ýükle

XS
SM
MD
LG