Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bedew dükansyz galdy

Aşgabadyň Bedew ýaşaýyş massiwindäki gurluşyk harytlaryny satýan dükanlar şu ýylyň maý aýynyň başynda ýapyldy. Dükanlaryň näme sebäpden ýapylandygy barada resmiler tarapyndan hiç hili düşündiriş berilmeýär. Agzalýan sebitiň käbir ýaşaýyş jaýlarynyň öňünde açylan bu dükanlaryň birnäçesiniň gapylary häzirki wagt kerpiç örülip suwalýar. Käbir jaýlarda bolsa öňki dükanlary ýatladýan alamatlar galmandyr. Bedew sebitinde gurluşyk harytlaryny satýan ýüzden gowrak dükan bardy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG