Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Agyz suwumyz mugt bolsa, depäm göge ýetjek"


Suw boçkalaryny dolýan ýaşaýjylar.

Halkara Krizis topary 11-nji sentýabrda çap eden hasabatynda, Amy derýanyň suwunyň azalmagynyň Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň aragatnaşygyna, hökümetleriň ilat bilen arasynda düşünişmezliklere sebäp bolup biljekdigini habar berýär.

Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň ýaşaýjysy Öwliýaguly bolsa, Amyderýanyň suwunyň azalşy baradaky ýagdaýyň olaryň obasyna eýýam täsirini ýetirip başlandygyny, hatda agyz suwuny hem satyn alyp içýändiklerini aýdýar.

Lebapdaky habarçymyz Osman Hallyýew bilen geçiren söhbetdeşliginde ildeşimiz suw ýetmezçiliginiň ilatyň durmuşyna ýetirýän täsiri hakda jikme-jik maglumat berýär. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:09 0:00
Ýükle

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

XS
SM
MD
LG