Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar – 19.09.2014 ý.


Şu gün: Yragyň howpsuzlyk resmileri motosiklli edilen bombaly hüjümde azyndan sekiz adamyň öldürilendigini aýdýarlar; Pakistanda keselçiligiň öňüni almak boýunça iş alyp barýan topar öz aýlyk haklarynyň alty aýdan bäri tölenmeýändigini aýdyp, protest geçirdi we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG