Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eli boşamaýan garrylar

1-nji oktýabrda dünýäde Garrylaryň halkara güni bellenilip geçilýär. Bu gün garrylaryň gündelik durmuşynda duş gelýän meselelerine üns çekilýär. Türkmen hökümeti ýurtdaky garrylaryň amatly ýaşaýşy üçin "ähli" şertleriň döredilýändigini nygtap gelýär. Emma, şol bir wagtda paýtagtyň köçelerinde, ýerasty geçelglerinde söwda edip oturan, bazarlarda araba daşaýan ýaşuly adamlara duş gelmek bolýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG