Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lebap: Nobatyna 'garaşýan' zibiller

Lebap welaýatynyň dürli etraplarynda indi iki aý bäri zir-zibilleriň ýygnalmaýandygy aýdylýar. Ýerli çeşmeler bu geleňsizligi ähli ünsüň pagta ýygymyna gönükdirilmegi, ulaglaryň pagta meýdanlaryna sürülmegi, şeýle-de Ýaşulular maslahatyna görülýän taýýarlygyň çägindäki gurluşyklar, köçeleriň gazylmag bilen baglanyşdyrýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG