Sepleriň elýeterliligi

Zir-zibiller iki aý bäri ýygnalmaýar


Köçede ýygnalmagyna garaşýan zibiller. Lebap.

Lebap welaýatynyň dürli etraplarynda indi iki aý bäri zir-zibilleriň ýygnalmaýandygy aýdylýar. Ýerli çeşmeler bu geleňsizligi ähli ünsüň pagta ýygymyna gönükdirilmegi, ulaglaryň pagta meýdanlaryna sürülmegi, şeýle-de Ýaşulular maslahatyna görülýän taýýarlygyň çägindäki gurluşyklar, köçeleriň gazylmagy bilen baglanyşdyrýarlar.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýew maglumat taýýarlady. Maglumaty aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG