Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Ýokardakylar kabul etmeýär"


Türkmen zenanlary

Türkmenistanda raýatlaryň häkimiýetlere arz edip, kanuny talaplaryny eşitdirmeginiň, möhümini bitirmeginiň juda kyndygy aýdylýar.

Ýogsa kanun boýunça häkimiýetler ilatyň arzyny diňlemeli, olaryň kanuny talaplarynyň ýerine ýetmegine kömek etmeli.

Azatlyk Radiosy bu meseledäki düşünişmezligiň ýa-da emele gelen ýaramaz endigiň syrlaryny öwrenmek üçin Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowanyň häkimiýetler we arz edýän adam babatda şaýat bolan tejribelerini paýlaşmagyny haýyş etdi.

Belki, söhbetdeşligi diňläp, siz hem öz tejribeleriňizi paýlaşarsyňyz.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:54 0:00
Ýükle

XS
SM
MD
LG