Sepleriň elýeterliligi

Garaşsyzlygyň regionlarda bellenişi


Garaşsyzlygyň regionlarda bellenişi.

Şu gün, ýagny 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 23 ýyllygy bellenilip geçilýär. Paýtagt Aşgabatda bu gün mynasybetli geçirilýän şowhunly dabaralara taýýarlyk çäreleriniň bir aý çemesi öňünden başlandygy habar berlipdi.

Eýsem, Garaşsyzlyk baýramy ýurduň Lebap we Mary welaýatlarynda nähili bellenilýär?

Azatlyk Radiosyndan Sahra Ghulam Nabi şu we beýleki soraglar bilen gyzyklanyp, radionyň Lebap we Mary welaýatyndaky habarçylary Umyt Jumaýew we Röwşen Çaryýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG