Sepleriň elýeterliligi

“Dünýä bazary” ýapyldy


Lebap welaýatynda, il içinde “Dünýä bazary” ady bilen tanalýan, iň uly bazar ýapyldy. Maglumatlara görä, bazaryň ýapylmagy welaýatda täze bazaryň açylmagy bilen baglanşykly bolup, häzirki wagt bazaryň dükanlary ýumrulýar.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaly düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG