Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 11.11.2014 ý.


Şu gün: Gazagystanda iki zenan we dört çaga Astanada prezidentiň edarasynyň öňünde jaý meselesi bilen baglylykda tussag edildiler; Täjigistanda Duşenbäniň sudy ten söwdasynyň jaýyny saklamakda günäli tapylan zenana 8 müň amerikan dollary möçberinde jerime saldy we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG