Sepleriň elýeterliligi

"Tutumlaryň mukdary köp"


Pagta hasyly üçin tutulýan tutumlaryň köpdügini käbir kärendeçiler aýdýarlar.

Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow 17-nji noýabrda geçiren iş masalahatynda ýurtda bellenilýän “Hasyl toýy” mynasybetli taýýarlyk çärelerine jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini, gowy netije gazanan kärendeçileriň höweslendirilmelidigini tabşyrdy.

Emma ýurtda pagta hasylyny tabşyrmak boýunça kampaniýa dowam edýän mahaly, Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan kärendeçi zenan şu ýylky pagta hasyly üçin alan girdejisinden närazydygyny aýdýar. Ol döwlet tarapyndan tutulýan tutumlar sebäpli giredijisiniň 20% az bolandygyny belleýär.

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan özüni Gülendam diýip tanyşdyran kärendeçi zenan bilen Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG