Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabatda protest geçdi


Ýaşaýjylar proteste çykdy. Aşgabat. 29-njy noýabr, 2014 ý.

Paýtagt Aşgabadyň “Parahat-7” mikroraýonynda ilat köpçüligi proteste çykdy.

Sebitiň onlarça ýaşaýjysy, resmiler mikroraýondaky jaýlaryň sowadyjylaryny aýyrmaga gelenlerinde, olara garşy çykdylar.

Ýaşaýjylaryň görkezen garşylygyndan soň, resmiler we işgärler häzirlikçe sebiti terk etdiler.

“Parahat-7” mikroraýonynyň ýaşaýjylary şäher häkiminiň edarasyna ýöriş geçirmäge çagyryş etdiler.

Aşgabat: Adamlar köçä çykdy
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:40 0:00

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa wakanyň bolan ýerinden şeýle maglumatlary berýär:

please wait

No media source currently available

0:00 0:01:30 0:00

Ýatlap geçsek, şu ýylyň 23-nji awgustynda hem resmiler “Parahat-7” mikroraýonynyň sowadyjylaryny aýyrmaga gelenlerinde ýaşaýjylar köçä çykypdylar. Şonda resmiler sowadyjylaryň aýrylmajakdygyny öňe sürüpdiler.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG