Sepleriň elýeterliligi

"Bazarlarda harytlaryň bahasy ýokarlandy"


Lebap welaýatynyň "Gök bazaryndaky" süýji-köke harytlary.

Şu hepdäniň başynda resmi metbugatda prezident Berdimuhamedowyň “Täze Ýyl” we “Bitaraplyk” baýramçylygynyň öňýanynda, ýurduň bazarlaryny zerur bolan ähli harytlar bilen üpjün etmek barada degişli resmilere tabşyryk berendigi habar berildi.

Şol bir wagtyň özünde, Lebap welaýatyndan gelip gowuşýan maglumatlarda bazarlarda azyk bolçulygynyň üpjün edilendigi, emma bazardaky harytlaryň nyrhynyň bolsa ep-esli ýokarlanandygy bellenilýär.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysy Osman Hallyýew maglumat berýär. Maglumaty aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG