Sepleriň elýeterliligi

TMT/USD: Nyrhlar "barha ýokarlanýar"


Lebap welaýatyndaky bazarlaryň biri.

Türkmenistanyň milli puly - manadyň hümmetiniň dollara garanda peselmegi şu günler türkmenistanlylary iň köp alada goýýan meseleleriň biri bolsa gerek. Türkmenistanyň Merkezi banky manadyň dollar babatynda çalyşyk derejesini 2009-njy ýyldan bäri ilkinji gezek üýtgetdi. 1-nji ýanwardan başlap manadyň bir amerikan dollaryna resmi gatnaşygy 2.85-e derek 3.50 derejesinde yglan edildi.

Munuň netijesinde ýurduň käbir künjeklerinde harytlaryň bahasynyň ýokarlanandygy habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde bu ýagdaýyň Lebap welaýatynda hem göze ilip başlandygy aýdylýar.

Lebap welaýatyndaky ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG