Sepleriň elýeterliligi

“Dollar gymmatlady, nyrhlar ýokarlandy”


Aşgabadyň bazarlarynyň biri.

Türkmen prezidenti G.Berdimuhamedow 31-nji dekabrda Täze Ýyl mynasybetli eden çykyşynda “ Türkmenistan ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda uly sepgitlere ýetdi we öz ykdysady kuwwatyny berkitdi” diýdi.

Emma şol bir wagtyň özünde, bu çykyşdan bir gün soň, ýagny 1-nji ýanwarda Türkmenistanyň Merkezi banky ýurduň milli pul birliginiň amerikan dollaryna bolan gatnaşygyny üýtgedip, 1 amerikan dollarynyň 2,85 manatdan 3,50 manada barabar bolandygyny habar berdi.

Eýsem, ýurtda amerikan dollarynyň gymmatlamagy bazardaky harytlaryň nyrhyna nähili täsir ýetirdi?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG