Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hatyranyň hatyrasy

Mälim bolşy ýaly şu ýyldan başlap, Türkmenistanda 12-nji ýanwarda bellenilen Hatyra güni indi 6-njy oktýabrda Ýatlama güni bilen birlikde bellenilip geçiler. Emma muňa garamazdan, 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda synan Gökdepe galasynda wepat bolanlaryň hatyrasyny tutmaga şu gün hem adamlaryň Gala gelendigi aýdylýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG