Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Türkiýede bikanun işlemeklik"


Türkiýedäki migrant işçi

Bilinşi ýaly 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkiýede daşary ýurtlylar baradaky täze kanun güýje girdi.

Eýsem, täze kanun Türkiýede bikanun ýagdaýda işläp ýören Türkmenistan raýatlarynyň durmuşyna nähili täsir ýetirýärkä? Täze kanun Türkiýedäki bikanun işleýän Türkmenistan raýaylarynyň durmuşynda nähili üýtgeşikliklere sebäp bolduka?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda Türkiýede şu ýylyň başynda güýje giren daşary ýurtlylar baradaky kanunyň ol ýurtda bikanun işläp ýören Türkmenistan raýatlarynyň durmuşyna ýetirýän täsirini ele alýar.

Hemmeleri bu temada gepleşige gatnaşmaga, şeýle-de öz pikirdir-garaýyşlaryny hem tekliplerini şu ýerde teswir galdyrmaga çagyrýarys. Habarlaşmak üçin biziň elektronik hat salgymyz: metbugat@gmail.com

XS
SM
MD
LG