Sepleriň elýeterliligi

"Azyndan iki antenna zerur bolýar"


Antennalar hem jaýlaryň depesinde, hem gapdal diwarlarynda oturdylýar.

Türkmenistanda ýaşaýyş jaýlarynyň depesinde, gapdal diwarlarynda, oba ýerlerindäki ýaşaýyş jaýlarynyň melleklerinde ýagyşdan soň çykan kömelek ýaly köpelen, hatda bir hojalykda sany ikä, käte bolsa üçe-dörde ýeten hemra antennalarynyň raýatlaryň informasiýa, maglumat teşneligini gandyrmak isleginden başga bir sebäbi bolup bilermi?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen aşgabatly publisist, şahyr Amanmyrat Bugaýewe ýüzlendi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG