Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

A.Baýhanow: Howuňy basmak üçin urýarlar


Ýagtylyga zar bolan bendi

Türkmenistanda jenaýatda güman edilip tutulanlaryň ilkinji günden, günäkärdigi ýa däldigi anyklanmanka, urlup, ýenjilip başlanýandygy aýdylýar.

Ozalky tussag, häzir daşary ýurtda ýaşaýan Akmuhammet Baýhanow Azatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşliginde bu urup-ençmeleriň jenaýatda aýyplanýan adama ýyl kesilenden soň hem dowam edýändigini, türkmen häkimiýetleriniň şeýdip raýatlaryň howuny basmak, olary doly tabyn saklamak isleýändigini gürrüň berdi.

Ozalky tussag Akmuhammet Baýhanow bilen söhbetdeşligi diňläp, bu ýagdaý barada öz pikiriňizi ýazsaňyz, Türkmenistanda adam gynama faktlary baradaky maglumatlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden hoşal bolarys.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:45 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG