Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar – 02.03.2015 ý.


Şu gün: Gyrgyzystanyň paýtagtynda parlament agzalary we raýat aktiwistleri orsýetli oppozision lider B.Nemtsowyň hatyrasyna Orsýet ilçihanasynyň öňüne gül eltdiler; Moldowada ýüzlerçe adam Prednestrowýe regionynda duşmançylygyň soňuna çykylmagynyň 23-nji ýyl dönümini belledi we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG