Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Ýüzi alnan Aýjemal


Gözýaşlaryna boglup oturan bu zenan Aşgabat şäher häkimliginiň ýaşaýyş jaýlary hasaba alyş we paýlaýyş müdirliginiň bosagasyny saklap otyr. Ol ýerli resmileriň onuň arzyny diňlemeýändiklerini, "ýüzüni alyp goýberýändiklerini" aýdýar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG