Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

"Sagdynlyk we bagtyýarlyk” aýy


1-nji aprelde Türkmenistanda “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport biraýlygyna badalga berildi. Onuň dowamynda sport ýaryşlary we dürli çäreler geçiriler.Bu sport çärelerine diňe bir sportsmenler gatnaşman, eýse döwlet edara-kärhanalarynyň işgärleri, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri, mekdep okuwçylary-da gatnaşdyrylýar. Görnüşler Türkmenistanyň döwlet telewideniýesinden alyndy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG