Sepleriň elýeterliligi

Stambul türkmenleriniň syýasy tejribeleri


Aman Ärsary, Stambulda ýaşaýan etnik türkmen

Türkiýede 7-nji iýunda ähliumumy saýlawlaryň geçirilmegi üçin taýýarlyklar görülýär. Bu çärä Stambulda ýaşaýan, ýagny bu ýurda soňky ýyllarda gelen türkmenlerem ykjam taýýarlanýarlar.

Eýsem, Stambuldaky türkmenleriň şu güne çenli gazanan sýyasy üstünlikleri nämelerden ybarat, olar şol sepgitlere ýetmek üçin nähili tejribeleri başdan geçirdiler we mundan beýläk, nähili maksatlary göz öňünde tutýarlar?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky tapgyrynda Stambul türkmenleriniň syýasy hem jemgyýetçilik tejribeleri barada söhbetdeşlik gurnady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG