Sepleriň elýeterliligi

Daşary ýurtlardaky başarjaň türkmenler


Orsýetde ýaşaýan etniki türkmenler.

1990-njy ýyllardan soň müňlerçe türkmenistanly daşary ýurtlara okamaga, işlemäge, ýaşamaga gitdi. Olar indi ençeme ýyl bäri Türkmenistandan alysda ýaşap, dürli kärler bilen meşgullanýarlar.

Olaryň arasynda öz ugry boýunça üstünlik gazanan, at-abraý alan adamlar hem bar.

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny daşary ýurtlarda öz işleýän ugurlary boýunça üstünliklere eýe bolan türkmenistanlylaryň geçen ýolyna hem durmuş tejribelerine bagyşlady.

Söhbetdeşligi diňläp, pikir-bellikleriňizi ýazsaňyz, biz sizden hoşal bolarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG