Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Jaýyňy ýykmaga ‘5 gün’


Şenbe güni, apreliň 18-ne, degişli resmiler – häzire çenli ýykylmadyk – Çoganly daçalyklarynyň günbatar böleginiň, ýagny Aşgabat-Daşoguz magistral ýolunyň çep tarapyndaky ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp, ýörite görkezme hatyny – talapnamany paýlap çykdylar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG